Målsætning

Vi ønsker:

- at respektere børnenes FRItid og give dem mulighed for selv at vælge forskelligartede aktiviteter ude og inde alt efter lyst og behov.

- at skabe et trygt, inspirerende og udviklende miljø, hvor vi voksne er nærværende og engagerede. Vi vil lytte til og snakke med børnene om deres ideer og initiativer samt være imødekommende overfor nye tiltag.

- at styrke børnenes selvværd og venskaber. Vi vil arbejde med deres styrkesider, hjælpe dem med konfliktløsning og vise, at tolerance og ansvarlighed i venskaber er vigtigt.

- at møde det enkelte barn, der hvor det er.